Jakékoli názory nebo názory prezentované v tomto blogu jsou osobní a patří výlučně našim autorům blogů a nepředstavují názory Chalkineurope a lidí, institucí nebo organizací, s nimiž může nebo nemusí být vlastník spojen v profesionální nebo osobní sféře, pokud to není výslovně uvedeno stanovený. Účelem jakýchkoli názorů nebo názorů není znevažovat jakékoli náboženství, etnickou skupinu, klub, organizaci, společnost nebo jednotlivce.

Názory v tomto blogu jsou osobní názory a neměly by být považovány za lékařskou pomoc v jakékoli formě. 

Veškerý obsah poskytovaný na tomto blogu slouží pouze pro informační účely. Vlastník tohoto blogu neposkytuje žádná prohlášení ohledně přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací na tomto webu nebo nalezených pomocí jakéhokoli odkazu na tomto webu. Vlastník nebude odpovědný za žádné chyby nebo opomenutí v těchto informacích ani za dostupnost těchto informací. Majitel nebude odpovědný za žádné ztráty, zranění nebo škody způsobené zobrazením nebo použitím těchto informací.

Nakupujte u našich nejprodávanějších produktů

Zobrazit všechny
Grey Ural Clay - Chalkineurope
Šedá urální hlína
Prodejní cena£9.00
Mavu (bláto) Clay - Chalkineurope
Mavu (bláto) Clay
Prodejní cena£9.00
Jupiter Clay
Jupiter Clay
Prodejní cena£9.00
Jedlé křídové tyčinky - Chalkineurope
Krémové křídy
Prodejní cena£9.00
Jedlá bílá jíl - Chalkineurope
Bílá hlína
Prodejní cena£9.00
Bílé horské křídy bary - Chalkineurope
Křídové bary White Mountain
Prodejní cena£9.00
Přírodní křídy - Chalkineurope
Přírodní křídové kousky
Prodejní cena£9.00
Nejlepší prodejce
Jedlé křídy, řezané belgorod jedlé křídy
Řezané Belgorod Chalk Twin Pack
Prodejní cena£17.00
Nejlepší prodejce
Startovací balíček z jedlé hlíny - Chalkieurope
Belgorod Jedlá křída - Chalkieurope
Belgorod Chalk
Prodejní cena£9.00
Růžový uzbecký jíl - chalkineurope
Růžová uzbecká hlína
Prodejní cena£9.00